Välkommen till projektbevakning!

Skapa nya affärsmöjligheter med Projektbevakning

Projektbevakning är mötesplatsen där beställare och leverantörer möts och gör affärer. Som leverantör får du snabbare och bättre information om planerade byggprojekt. Som beställare får du ditt projekt att sticka ut från mängden.
  • Få information om offentliga upphandlingar och byggprojekt vid rätt tidpunkt
  • Tillgång till upphandlingsdokument, ritningar, situationsplaner, skisser, filmer etc.
  • Skapa personliga filter utifrån ditt verksamhetsområde
  • Bevaka projekt, upphandlingar, företag och kontaktpersoner
  • Snabb och effektiv sökfunktionalitet